Figyelmeztetés a kockázatokkal kapcsolatosan

A jelen weboldalon megjelenített rövid információk a pénzügyi eszközökről nem kötelező érvényűek és a teljesség igénye nélküliek. Ezen weboldal nem minősül sem ajánlatnak, sem reklámnak, ajánlásnak, pénzügyi vagy egyéb tanácsadásnak, sem pedig értékpapírok vagy pénzügyi eszközök megvásárlására vagy értékesítésére vonatkozó ajánlatnak vagy erre való felhívásnak és kizárólag a befektetési megoldások általános leírásának célját szolgálja, tájékoztató jelleggel. Egy konkrét pénzügyi eszköz/értékpapír megvásárlását megelőzően olvassa el a vonatkozó tájékoztatót. Az adott tájékoztató részletes információkat és a kockázatokkal kapcsolatos figyelmeztetéseket tartalmaz az adott értékpapír tekintetében (beleértve a felmerülő költségeket is). A mindenkori kibocsátó pénzügyi eszközeibe eszközölt befektetéssel jelentős jogi és adójogi következmények valamint befektetési kockázatok is járhatnak. Ezért a befektetés(eke)t megelőzően professzionális tanácsot érdemes kikérni. A befektetőknek azt ajánljuk, hogy az adótanácsadói szakma képviselőitől szerezzenek be tanácsot az adott pénzügyi ezsköz/értékpapír megszerésével, tartásával, beváltásával és értékesítésével kapcsolatos következmények tekintetében. Az adott pénzügyi eszközöknek/értékpapíroknak az ajánlatban résztvevő államokban adóköteles befektetők részére vonatkozó adójogi kezelésével kapcsolatosan a tájékoztató(k)ból tájékozódhat. A befektetési döntés alapjául szolgáló egyetlen kötelező érvényű alapdokumentum kizárólag az adott értékesítési tájékoztató (annak mindenkori kiegészítéseivel együtt) valamint a vonatkozó Végleges feltételek, amelyekből az esélyekkel és kockázatokkal kapcsolatos közelebbi információkat is kaphat ingyenesen az alábbi címen: Timberland Finance GmbH & Co KG, Hüttenallee 137, D-47800 Krefeld. Emellett az adott tájékoztatót megkaphatja ingyenesen a Timberland Capital Management GmbH-nál vagy ingyenesen letöltheti a www.timberlandfinance.com oldalról.